Kontroling

Kontroling

Analizirajte troškove uz Fluentis ERP

Područje Kontrolinga je strateški alat koji omogućuje tvrtkama ostvarenje ciljeva i analizu troškova pri ostvarenju tih ciljeva.

Područje obuhvaća:

 • Definiciju višedimenzionalne strukture centara tvrtke kako bi se podržalo više analiza koje se mogu provesti istovremeno, radi maksimalne fleksibilnosti;
 • Postavljanje strategije i plana tvrte prema budžetu koji će se uspoređivati s izvještajima;
 • Čitanje računovodstvenih podataka i njihovo automatsko prikupljanje zahvaljujući analitičkom modulu povezanim s financijama;
 • Automatska raspodijela zajedničkih troškova među različitim centrima troškova putem sustava pokretača troškova;
 • Povezivanje financijskih podataka s evidencijama koje se valoriziraju prema radnim satima ili na osnovu komada, koji su prikupljeni iz proizvodnje, logistike, imovine ili aktivnog/pasivnog ciklusa dokumenata. Integrirani sustav određivanja cijena povećava te količine u odnosu na izračune koji se odvijaju unutar sustava kako bi se procijenili troškovi centara ili pojedinačnog dijela;
 • Sastavite kompletnu bilancu koja obuhvaća:
  • o računovodstvene podatke putem sustava privremenih financijskih izvještaja koji se mogu slobodno dodavati putem reklasifikacija
  • o kretanja troškovnih centara
  • o različitih indeksa i tarifa za fizičke količine.
Prepoznavanje marža proizvoda:

Definicija plana centara tvrtke, kontnih planova i distribucije između troškovnih centara putem troškovnika je jednostavna i intuitivna i omogućuje vam da se usredotočite na marže proizvoda.

Analiza tih podataka moguća je putem:

 • izvještaja;
 • skupine podataka i nadzornih ploča koje otkrivaju rezultate prema maržama ne prema dodanoj vrijednosti, ili prema dobivenoj ili prodajnoj vrijednosti;
 • izvještaji centara koji vam omogućuju analizu troškova;
 • konačni izvještaji

MODULI:

MODULI:

Kvartalna
zatvaranja

Modul vam omogućuje obradu podataka iz glavne knjige.
Zatvaranjem možete sastavljati posebne evidencije određenog vremenskog razdoblja. Te stavke obuhvaćaju obračune, rabate, amortizaciju, dolazne fakture, zalihe i druge stavke (na primjer, otipisi, rizični fondovi).

OBRADA KVARTALNOG ZATVARANJA KONTA

 • Mogućnost obrade prema području (proračun, konačni saldo …) kako bi se podržale različite vrste analize.

KONSOLIDACIJA

Vrlo koristan postupak za obradu zatvaranja različitih tvrtki prisutnih u bazi podataka kako bi se uskladili troškovi i prihodi ali i imovina (potraživanja – obveze).

RAČUNOVODSTVO ZALIHA

Postupak prikuplja podatke iz skladišta i omogućuje valorizaciju zaliha prema različitim kriterijima.

AMORTIZACIJA IMOVINE

Postupkom se obrađuje izračun amortizacije uzimajući u obzir razdoblje koje podliježe zatvaranju.

ISPRAVCI

 • Postupak omogućuje praćenje razgraničenja i odgoda.
 • Uzima se u obzir razdoblje koje je predmet zatvaranja i koje se uspoređuje sa razdobljima troškova ili prihoda.

ISPIS KVARTALNE BILANCE

Brz ispis zatvaranja kako bi se dobila bilanca određenog razdoblja.

Reklasifikacija
Imovine

Obrada privremenih zatvaranja ili kretanja radnih centara. Moguće je uspoređivati različite reklasifikacije. 

PREDLOŠCI

Možete umetnuti prilagođeni predložak ili promijeniti jedan od unaprijed definiranih predložaka.

OBRADA REKLASIFIKACIJA

Odabirom predloška možete pokrenuti obradu koja će biti brza i jednostavna.

USPOREDBE

Usporedba reklasifikacija.

ISPIS

Ispis obrade.

Budžet

Modul vam omogućuje izradu budžeta kako biste ga mogli usporediti s konačnim analizama bilance.

KNJIŽENJA

Mogućnost dodavanja kretanja budžetu koji su povezani s određenim kontima, centrima i prodajom.

Troškovi
Proizvoda

To je temeljni alat za kontrolu marži. Trošak je moguće vrednovati prema različitim sastavnicama artikla, posljednjoj / prosječnoj / standardnoj cijeni, ili prema područjima upravljanja. Podaci se pohranjuju na datum obrade kako bi se omogućila analiza dosadašnjih troškova.

IZRAČUN TROŠKOVA

Simulirani izračun cijene proizvoda odabranih artikala.

REKALKULACIJA

Ažuriranje cijena

VALORIZACIJA

Ispis koji prikazuje detaljan sastav troškova rastavljanjem popisa materijala u njegove pojedinačne komponente.

Predviđanja
Prodaje

To je jedan od temeljnih alata za planiranje i kontrolu prodaje. Omogućuje vam da odredite što će tvrtka prodati u određenom razdoblju. Predviđanjem vrijednosti i obujma se upravlja za određene artikle ili za skupinu proizvoda.

PRIKUPLJANJE PODATAKA O PRODAJI

Prikupljanje podataka pomoću dokumenata iz modula prodaje: narudžbenice, otpremnice, izlazne fakture.

SKUPINE PROIZVODA

Predviđanja za svaki pojedini proizvod, sastavni dio određene skupine, bit će određena na temelju postotka važnosti koji se pripisuje samoj komponenti.

KONSOLIDACIJA

Bitna aktivnost kako bi se mogli pokrenuti nalozi.

Računovodstvo

Sadrži funkcije obrade razdoblja analize kako bi se mogla izvršiti automatska obrada svih kalkulacija radi pregleda troškova. Mogućnost praćenja kretanja iz proizvodnje ili iz skladišta (radni sati, upotrijebljeni komadi sirovina itd.) i određivanja stope povećanja fizičkih količina na temelju postavljenih parametara i postavki.

OBRADA RAZDOBLJA

Predstavlja jednu od temeljnih funkcija i pokreće automatizaciju praćenja kretanja.

PRIKUPLJANJE PODATAKA IZ PROIZVODNJE

Praćenje unesenih kretanja unutar proizvodnog modula kako bi se prikupili podaci koji se odnose na sate rada, strojeve, troškove interne/vanjske obrade.

PRIKUPLJANJE PODATAKA IZ IZLAZNIH FAKTURA

Izračun provizija i popusta.

AŽURIRANJE TARIFA PROIZVODNIH CENTARA

Izračun tarifa

ISPISI

 • Bilance
 • Amortizacija
 • Konsolidacija projekta

Definicija centara 

 • Fleksibilna konfiguracija strukture
 • Procedure za praćenje troškova
 • Centri obuhvaćaju i radne sate i nude mogućnost izračuna tarifa
 • Višestruke istovremene analize

Definicija centara

 • Fleksibilna konfiguracija strukture
 • Procedura za praćenje troškova
 • Centri obuhvaćaju i radne sate i nude mogućnost izračuna tarifa
 • Višestruke istovremene analize

COST DRIVER

Kontroling se može razlikovati prema područjima analize. Područja analize omogućuju stvaranje različitih scenarija.

Velika pažnja posvećena je upravljanju greškama u obradi podataka. Moguće je odabrati način na koji će se situacija popraviti.

Cost driver procedure:

 • Postotna raspodjela između centara, dodjeljivanje postotka svakom centru
 • Distribucija na temelju stanja, odnosno kreditnog ili debitnog statusa poslovnih centara
 • Distribucija na temelju stanja odabranih računa koji su vrednovali poslovne centre, ili isključivanjem jednog ili više računa
 • Distribucija na temelju veličine: m2 zauzetog prostora, ili KW potrošene električne energije itd…
 • Prebacivanje između centara na temelju stope (standardne ili ponovno izračunate u svakom razdoblju obrade) centra (npr. euro/sat po kojem se rad vrednuje)
PROCEDURA ROLL-BACK

U Fluentisu, sve izrade dokumenata i svi računovodstveni postupci mogu se vratiti u prvotno stanje. To je vrlo koristan alat za ispravljanje grešaka ili za izmjenu već obrađenih podataka.

Želite li snaznati više?

KONTAKTIRAJTE NAS PUTEM OBRASCA

Odgovorit ćemo na Vaš upit u najkraćem mogućem roku